Föreställ dig något du aldrig tidigare har sett – där har du lösningen på problemet.

Flera av de uppdrag vi har jobbat med har landat någon helt annanstans än vi trodde från början. Vi är nämligen inte rädda för att tänka om och tänka nytt. Att hitta lösningen på ett problem så snabbt som möjligt är aldrig vårt mål – det är hur mycket våra kunder kan spara på lösningen som är verkligt intressant.

 

Kund: Aitikgruvan – krossverket

PROBLEM: I Aitikgruvan finns på varje krossverk två hammare som slår sönder stenblock till mindre enheter. Den ena hammaren lyfts neråt till en hylla, den andra lyfts uppåt 35 meter. Att underhålla dessa har varit nästintill omöjligt då arbetet genomfördes i en vajerhängd korg i upp emot 40 minusgrader.

LÖSNING: Vi har tagit fram ett helt koncept för att transportera, flytta och lagra dessa grejor. Numera görs underhåll i verkstadsmiljö, driftstoppet är minimalt och allt går att användas ner till -40 grader.

 

Kund: Vattenkraftsbranschen – isgrindar

PROBLEM: Innan ett vattenkraftverk sitter så kallade isgrindar som ska hindra stockar och isflak att dras ner i turbinerna. Renssystemet har fungerat dåligt och ett gäng dykare har behövts för att besikta gallren och rensa dem för hand. Kostnadskrävande och resurskrävande.

LÖSNING: Vår lösning innebär nästintill underhållningsfria galler som byggs i moduler beroende på älvens storlek. Vi monterar fast en ram, sedan skjuter vi ner galler enligt modulsystemet. Dessa lyfts lätt upp och rensas utan att behöva skicka ner dykare i vattnet.

 

Kund: Aitikgruvan – omlastningsstupen

PROBLEM: När malmen fraktas från Aitikgruvan finns ett antal omlastningsstup som ständigt brottas med slitageproblem, vilket medför driftsstopp varannan vecka i åtta timmar. Dessutom är arbetsmiljön för att byta de utslitna plåtarna dålig.

LÖSNING: Vi tar fram ett koncept med två uppsättningar stup som byts ut i sin helhet och repareras på sidan om. Bytet tar fyra timmar och görs var 20:e vecka. Reparationsarbetet sker nu i verkstadsmiljö.

 

Kund: Aitikgruvan – kabeltrummor

PROBLEM: I gruvan finns eldrivna grävmaskiner med enorma kablar lindade på lika enorma kabeltrummor. På grund av kablarnas storlek flyttas de med traktor och det händer ofta att kablarna och/eller trumman går sönder och skapar stopp i produktionen.

LÖSNING: Vi skapar en ny typ av kabeldrivning med intelligens som släpper efter kabeln om det blir för hög belastning.